ترند

طریقه خواندن نماز شب اول قبر

نماز شب اول قبر یا لیله الدفن | نماز وحشت را چگونه بخوانیم؟

Rating 4.3 (136) خدا پدرش را رحمت کند که به من چنین احسانی نمود. آن گاه آن شخص، از من پرسید، آن دو رکعت نماز، چه نمازی بود. من طریقه خود را در مورد خواندن نماز شب دفن یا نماز …

نماز شب اول قبر چگونه خوانده می شود؟

نماز لَیلَةُ الدّفن یا نماز شب اول قبر، از نمازهای مستحبی که در شب اول قبر برای میت خوانده و به او هدیه میشود. این نماز، نماز هدیه و نماز …

نماز لیلة الدفن

نماز لَیلَةُ الدّفن یا نماز شب اول قبر، از نمازهای مستحبی که در شب اول قبر برای میت خوانده و به او هدیه میشود. این نماز، نماز هدیه و نماز …

نماز لیلة الدّفن (نماز وحشت)

نماز لیلة الدّفن (نماز وحشت) مستحب است در شب اوّل قبر، دو رکعت نماز وحشت براى میّت بخوانند، به این ترتیب که در رکعت اوّل بعد از حمد، یک مرتبه آیة الکرسى و …

زمان و طریقه خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیلة الدفن یا نماز وحشت)

نماز شب اول قبر را به یکی از روش های زیر می توان خواند: روش اول خواندن نماز شب اول قبر: در رکعت اول سوره حمد و سپس آیه الکرسى است و خواندن …

View all

روش خواندن نماز شب اول قبر [نماز وحشت] + نیت و زمان آن

Rating 4.4 (145) نماز شب اول قبر ؛ نماز وحشت ؛ نماز لیله الدفن ؛ طریقه خواندن نماز وحشت ؛ روش صلاة لیلة الدفن ؛ نماز لیله الدفن چگونه است ؛ نیت نماز شب اول قبر ؛ طریقه …

نماز شب اول قبر یا لیله الدفن و ثواب و روش های خواندن آن

نحوه خواندن نماز شب اول قبر، نماز لیله الدفن یا نماز هدیه به میت، آثار و ثواب آن و دلایل خواندن نماز و زمان مناسب برای قرائت آن.

طریقه خواندن نماز شب اول قبر

نماز شب اول قبر را میتوان برای متوفی هر موقع به جا آورد؛ اما بهتر است در اولین شب بعد از نماز عشا باشد و در صورت تأخیر افتادن دفن میت، باید نماز شب اول قبر …

نماز شب اول قبر چند رکعته و چطور خونده میشه؟ + نیت

Rating 5.0 (4) نماز شب اول قبر و نماز وحشت چند رکعت و چگونه است و نحوه خواندن نماز شب اول قبر و … در این بخش از نمناک در مورد طریقه خواندن نماز وحشت و احکام آن توضیحاتی …

السابق
سوره قدر
التالي
نماز شب اول قبر چگونه است