ترند

معنی اسم ویهان

ویهان از زیباترین نام های پسرانه با ریشه اصیل فارسی است. این نام جذاب به معنای نیکان، علت، سبب، دلیل یا بهانه ذکر شده است. از دیگر معانی نام ویهان می توان به جوانمرد بودن و یا وهان ذکر شده است. ویهان، نام یکی از سرداران و فرماندهان دیلمی مازندران که در قرن سوم هجری می زیسته، بوده است.

nameniko.com › نام ها › نام پسر › نام پسر اصیل ایرانی › ویهان 🧑

ویهان

Rating 95% (3,240) اسم: ویهان (پسر) (فارسی) (تاریخی و کهن) (تلفظ: vihān) (فارسی: ويهان) (انگلیسی: vihan) معنی: نیکان، نام یکی از سرداران دیلمی، علت و سبب، وهان، ( در پهلوی ) …

View all

معنی اسم ویهان

همانطور که در قسمت اسم پسر با و و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم ویهان اسم فارسی پسرانه است. نامی تاریخی که همیشه اسمی خاص برای ایرانیان …

انتخاب اسم؛ معنی اسم «ویهان» چیست؟ r

این نام جذاب به معنای نیکان، علت، سبب، دلیل یا بهانه ذکر شده است. از دیگر معانی نام ویهان می توان به جوانمرد بودن و یا وهان ذکر شده است. ویهان، …

معنی اسم ویهان | گهواره

نام پسرانه ویهان با تلفظ /Vi.hān/ و املا Vihan یا Veehan در زبان فارسی به معنی ۱-وهان و نیکان ۲- بهانه ، علت و سبب (به زبان پهلوی)،.

معنی اسم ویهان چیست؟ – اطلاعات عمومی

اسم: ویهان (پسر) (فارسی) (تاریخی و کهن) (تلفظ: vihān) (فارسی: ویهان) (انگلیسی: vihan) معنی: نیکان، نام یکی از سرداران دیلمی، علت و سبب، وهان، ( در پهلوی ) …

معنی اسم ویهان

ویهان نامی یکی از سرداران دیلمی بوده است. ويهان از نام های مورد تایید ثبت احوال برای پسر است. معنی اسم ویهان در ثبت احوال ایران: فراوانی نام …

معنی اسم ویهان

معنی اسم: نام پسرانه ویهان با تلفظ /Vi.hān/ و املا Vihan یا Veehan در زبان فارسی به معنی ۱-وهان و نیکان ۲- بهانه ، علت و سبب (به زبان پهلوی) …

معنی اسم ویهان چیست؟

اسم ویهان اسم فارسی پسرانه است. نامی تاریخی که همیشه اسمی خاص برای ایرانیان بوده و هست. ویهان یک اسم خوش آوا، یک نام پسر ۵ حرفی زیبا با معنی …

السابق
اسم سال ۱۴۰۲
التالي
اسم فامیل با ر